การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

ITA:Integrity & Transparency Assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)
หัวข้อกระทู้
โพสต์ล่าสุด
เข้าชม
กระทู้

แบ่งปัน: