การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

แผนจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา/วัสดุทันตกรรม/วัสดุวิทยาศาสตร์/ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ปีงบประมาณ 2567

(@admin)
สมาชิก Admin

ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

1_แผนการจัดหาพัสดุ ยา 2567.pdf
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ยา
(23.51 MiB) Downloaded 30 times
2_แผนการจัดหา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2567.pdf
แผนจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
(20.61 MiB) Downloaded 39 times
3_แผนการจัดหาพัสดุ ห้องผ่าตัด 2567.pdf
แผนจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา(ห้องผ่าตัด)
(13.2 MiB) Downloaded 23 times
อ้างอิง
หัวข้อเริ่มต้น โพสต์ : 14/04/2024 4:46 pm
แบ่งปัน: