การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

รวมแบบฟอร์มงานประคับประคอง

(@admin)
สมาชิก Admin

แบบบันทึกรายงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

ใบบัทึกFM /ACP

ใบบันทึกFMand ACP.doc
(72 KiB) Downloaded 3 times
อ้างอิง
หัวข้อเริ่มต้น โพสต์ : 14/04/2024 4:46 pm
(@admin)
สมาชิก Admin
หนังสือแสดงเจตนาLWเวอร์ชั่น 2
[attachment=0]แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนา LW version 2.0.docx[
ATTACHMENTS
แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนา LW version 2.0.docx
(26.97 KiB) Downloaded 5 times
ตอบอ้างอิง
หัวข้อเริ่มต้น โพสต์ : 14/04/2024 4:46 pm
(@admin)
สมาชิก Admin

ใบรับconsult ผู้ป่วยประคับประคอง

Palliative Care Consultation Recordปี66.docx
(18.01 KiB) Downloaded 1 time
ตอบอ้างอิง
หัวข้อเริ่มต้น โพสต์ : 14/04/2024 4:46 pm
(@admin)
สมาชิก Admin

แบบประเมิน PPS

แบบประเมินpps.doc
(43.5 KiB) Downloaded 2 times

แบบบันทึกการถอดถอนเครื่องพยุงชีพ

หนังสือรับรองแพทย์ ผู้ป่วยPCกลลับ้าน

ตอบอ้างอิง
หัวข้อเริ่มต้น โพสต์ : 14/04/2024 4:47 pm
แบ่งปัน: