ผลการรับรองและสรุปผ...
 
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

ผลการรับรองและสรุปผลรายงานการเยี่ยมสำรวจ

(@admin)
สมาชิก Admin
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยได้รับการเยี่ยมสำรวจจากคณะผู้เยี่ยมสำรวจสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เมื่อวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2566 และทางสถาบันได้พิจารณาและอนุมัติให้การรับรองกระบวนการคุณภาพ นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเดิมตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2565 เป็นเวลา 3 ปี
รายละเอียดดังไฟล์แนบค่ะ
ATTACHMENTS
IMAGE_page-0001.jpg
อ้างอิง
หัวข้อเริ่มต้น โพสต์ : 14/04/2024 4:42 pm
แบ่งปัน: