หมวดหมู่หลัก
 
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

หมวดหมู่หลัก

นี่คือหมวดหมู่ / ส่วนที่เรียบง่าย

หมวดหมู่หลัก
ข้อมูลโพสต์ล่าสุด

ประกาศประกวดราคา

หัวข้อ: 1  |  กระทู้: 1

ประกาศเผยแพร่แผนการจ...


ITA:Integrity & Transparency Assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)
หัวข้อ: 1  |  กระทู้: 1

MOIT 2 หน่วยงานมีการ...


ส่งข่าวสาร/บทความ

ส่งข่าวสาร บทความเพื่อเผยแพร่
หัวข้อ: 1  |  กระทู้: 1

บรรยาย...การรักษาดูแ...


เรื่องคุณภาพ

รวมทั้งความรู้ ข้อเสนอแนะ ติชม เสนอความเสี่ยง... ที่เป็นเรื่องคุณภาพ
หัวข้อ: 1  |  กระทู้: 1

ผลการรับรองและสรุปผล...


ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด

สารพัดเรื่อง ที่เข้ากับหัวข้ออื่นไม่ได้ ส่งมาได้ที่หัวข้อนี้
หัวข้อ: 1  |  กระทู้: 1

ตัวอย่างรายงานควบคุม...


ระเบียบของทางราชการ

หัวข้อ: 1  |  กระทู้: 1

ประกาศกระทรวงสาธารณส...


แผนการจัดซื้อจัดหาวัสดุ

หัวข้อ: 1  |  กระทู้: 1

แผนจัดหายาและเวชภัณฑ...


แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.

หัวข้อ: 1  |  กระทู้: 4

รวมแบบฟอร์มงานประคับ...


ห้องวิจัย

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

สารสนเทศทางการแพทย์

หัวข้อ: 1  |  กระทู้: 1

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริ...


แบ่งปัน: