ประกาศเผยแพร่แผนการ...
 
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตาฯ)

(@admin)
สมาชิก Admin

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตาพร้อมชุดกลับภาพระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ้างอิง
หัวข้อเริ่มต้น โพสต์ : 14/04/2024 4:38 pm
แบ่งปัน: