สธ. ปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลาง ช่วงที่ 2 ตามปฏิบัติการ Set Zero เดินหน้ากำจัดให้สิ้นยาเสพติด

 

สธ. ปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลาง ตามปฏิบัติการ Set Zero เดินหน้ากำจัดให้สิ้นยาเสพติด ครั้งที่ 57 ช่วงที่ 2 (ระหว่างวันที่ 19 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2567) จำนวน 230 ตัน จากของกลางยาเสพติดทั้งสิ้น 340 ตัน ตามปฏิบัติการ Set Zero เดินหน้ากำจัดให้สิ้นยาเสพติด  ไปยังนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ (19 มกราคม 2567) ที่บริเวณถนนหน้าอาคาร OSSC สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลาง ในการทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่ 57 ช่วงที่ 2 โดยกล่าวว่าการจัดงานในวันนี้เป็นการตอกย้ำนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรม และแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนต่อสาธารณชนในการต่อสู้กับยาเสพติดไม่ให้หวนคืนสู่สังคมอีก โดยคงหลักการความโปร่งใสและการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดโครงการ set zero เดินหน้ากำจัดให้สิ้นยาเสพติด มีการทำลายยาเสพติดของกลางช่วงที่ 1 ไปแล้วกว่า 110 ตัน และจะดำเนินการทำลายอย่างต่อเนื่องทุก  1 ถึง 2 เดือน  สำหรับในวันนี้ เป็นช่วงที่ 2 ที่มีการทำลายยาเสพติดของกลางรวมกว่า 230 ตัน โดยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลางจะลำเลียงยาเสพติดของกลางไปยังนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทำลายให้หมดสิ้นไป  โดยใช้วิธีการเผาทำลายด้วยเตาอุณหภูมิสูง ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

กระทรวงสาธารณสุขขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมกันเดินหน้ากำจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นจากสังคมไทย อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมว่ายาเสพติดดังกล่าวจะไม่ถูกนำมาหมุนเวียนสร้างปัญหาให้กับสังคมได้อีกต่อไป

วันที่เผยแพร่ข่าว  19  มกราคม 2567  ข่าวแจก 54  / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

สธ. ปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลาง ตามปฏิบัติการ Set Zero เดินหน้ากำจัดให้สิ้นยาเสพติด ครั้งที่ 57 ช่วงที่ 2 (ระหว่างวันที่ 19 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2567) จำนวน 230 ตัน จากของกลางยาเสพติดทั้งสิ้น 340 ตัน ตามปฏิบัติการ Set Zero เดินหน้ากำจัดให้สิ้นยาเสพติด  ไปยังนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ (19 มกราคม 2567) ที่บริเวณถนนหน้าอาคาร OSSC สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลาง ในการทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่ 57 ช่วงที่ 2 โดยกล่าวว่าการจัดงานในวันนี้เป็นการตอกย้ำนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรม และแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนต่อสาธารณชนในการต่อสู้กับยาเสพติดไม่ให้หวนคืนสู่สังคมอีก โดยคงหลักการความโปร่งใสและการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดโครงการ set zero เดินหน้ากำจัดให้สิ้นยาเสพติด มีการทำลายยาเสพติดของกลางช่วงที่ 1 ไปแล้วกว่า 110 ตัน และจะดำเนินการทำลายอย่างต่อเนื่องทุก  1 ถึง 2 เดือน  สำหรับในวันนี้ เป็นช่วงที่ 2 ที่มีการทำลายยาเสพติดของกลางรวมกว่า 230 ตัน โดยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลางจะลำเลียงยาเสพติดของกลางไปยังนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทำลายให้หมดสิ้นไป  โดยใช้วิธีการเผาทำลายด้วยเตาอุณหภูมิสูง ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

กระทรวงสาธารณสุขขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมกันเดินหน้ากำจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นจากสังคมไทย อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมว่ายาเสพติดดังกล่าวจะไม่ถูกนำมาหมุนเวียนสร้างปัญหาให้กับสังคมได้อีกต่อไป

วันที่เผยแพร่ข่าว  19  มกราคม 2567  ข่าวแจก 54  / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567